Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Δήμος Κ. Τζουμέρκων : Κλειστά τα σχολεία 08-09/01/19 (Ανανέωση)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Έχοντας λάβει υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της παρ. 28 του  άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ορεινή περιοχή του Δήμου μας
            Επειδή παρά τους καθαρισμούς που έγιναν παντού στον Δήμο και την ρίψη ικανοποιητικής ποσότητας άλατος σε όλο το Εθνικό , Επαρχιακό, Δημοτικό και Αγροτικό δίκτυο της περιοχής μας, υπάρχει ακόμα ποσότητα πάγου σε σημεία των οδικών δικτύων , πράγμα που πιθανόν να εγκυμονεί κινδύνους στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών των σχολείων της περιοχής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ          
                                       
Άπαντα τα σχολεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων να παραμείνουν κλειστά κατά την αυριανή ημέρα Τρίτη 8  και Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019,
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών  που επικρατούν στην περιοχή.
Ο Δήμαρχος
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου