Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Πρόσληψη ατόμων για κάλυψη πυροπροστασίας στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Προκειμένου να αντιμετωπισθούν εποχιακές ανάγκες του Δήμου μας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης εποχικού προσωπικού συνολικά 5 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως εξής:


Ειδικότητα                                              Αρ. ατόμων                                  Χρον. διάρκεια
ΥΕ Εργατών καθαριότητας -
Φυλάκων πυροπροστασίας                              5                                                     3 μήνες

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου