Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Επέκταση του Ασύρματου δικτύου Internet από τον Δήμο Κεντρικών ΤζουμέρκωνΟ ∆ήµος µας προτίθεται να προβεί στην αναβάθµιση – επέκταση ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Για την αναβάθµιση – επέκταση του δικτύου ασύρµατου internet του ∆ήµου, µε σκοπό την καλύτερη κάλυψη µε σήµα των δηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων αλλά και την κάλυψη της αυξανόµενης ζήτησης internet από τους χρήστες, είναι απαραίτητο να γίνει η προµήθεια των παρακάτω υλικών και η εγκατάστασή τους στα παρακάτω σηµεία.


1. Άγναντα Εγκατάσταση κεραίας διπλού ποµποδέκτη που θα λαµβάνει σήµα από την κεραία του ∆ηµαρχείου και θα εκπέµπει ασύρµατο internet.
2. Ράµια Εγκατάσταση κεραίας διπλού ποµποδέκτη στη Ράµια που θα λαµβάνει το σήµα από τη Φανερωµένη και θα εκπέµπει ασύρµατο internet.
3. Κάτω Γραικικό Eγκατάσταση κεραίας διπλού ποµποδέκτη στο σηµείο κεραίες Λεπιανών που θα λαµβάνει το σήµα από τη Φανερωµένη και θα εκπέµπει ασύρµατο internet προς το Κάτω Γραικικό.
4. Μικροσπηλιά Eγκατάσταση κεραίας διπλού ποµποδέκτη στη Μικροσπηλιά που θα θα λαµβάνει το σήµα από τη Φανερωµένη και θα εκπέµπει ασύρµατο internet.
5. Μελισσουργοί Εγκατάσταση κεραίας διπλού ποµποδέκτη που θα λαµβάνει σήµα από την κεραία του Κοινωτικού Γραφείου και θα εκπέµπει ασύρµατο internet.
6. Ανεµορράχη Eγκατάσταση κεραίας διπλού ποµποδέκτη στη πλατεία Ανεµοράχης που θα θα λαµβάνει το σήµα από τη Φανερωµένη και θα εκπέµπει ασύρµατο internet.
7. Αθαµάνιο Eγκατάσταση κεραίας διπλού ποµποδέκτη στη θέση κλιµάκιο που θα θα λαµβάνει το σήµα από το Ιατρείο και θα εκπέµπει ασύρµατο internet.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.711,00€ µε ΦΠΑ 24%.

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου