Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Δίμηνες προσλήψεις στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων αποφάσισε  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τους 2 μήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών και όσον αφορά τις ειδικότητες ως εξής:

Ένα Χειριστής προωθητή γαιών (Γκρειντερ)
Ένα  Χειριστής μηχανημάτων έργων (JCB)
και τρείς Εργατες καθαριότητας ΥΕ16 .

Η απασχόληση θα είναι διάρκειας δύο μηνών.

Πηγή
Δήμπς Κεντρικών Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου