Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Προκύρηξη διαγωνισμού για Βελτιωτικά Έργα στο Παλαιοκάτουνο


O Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης   (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016)  για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου για την ανάθεση του έργου "ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ"  προϋπολογισμού  26.239.48 € και συνολικά απαιτούμενης δαπάνης με την αξία του Φ.Π.Α. και της Αναθεώρησης  44.200,00 € σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 58/2017  Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. (CPV: 45233120-6).
Τo έργο θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ  του Δήμου.   Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  12/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της οικείας επιτροπής.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 8 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των τευχών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (http://www.dhmosktzoumerkwn.gr).

Τα εργα αφορούν τσιμεντοστρώσεις σε σπίτια κατοίκων, αυλάκι απoρροής ομβρίων υδάτων, κατασκευή σωληνωτών καθώς και παρεμβάσεις στο νεκροταφείο Παλαιοκατούνου.

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων

1 σχόλιο:

 1. Τα βελτιωτικά έργα που δημοπρατούνται αφορούν (βλ άρθρο 11 διακήρυξης ):
  1. Σωληνωτό οχετό Φ60 μήκους 7μ προς ΞΗΡΟΥ
  2. Τσιμεντόστρωση 30 μ προς οικία ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
  3. Τσιμεντόστρωση 50 μ προς οικία ΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
  4. Τσιμεντόστρωση 40 μ προς οικία ΖΩΗΣ & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
  5. Τσιμεντόστρωση 20 μ προς οικία Β. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ
  6. Τσιμεντόστρωση 120 μ από ΧΑΝΙ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΝΤΖΙΩΝΗ
  7. Σωληνωτό οχετό Φ40 μήκους 5μ στο ΧΑΝΙ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ
  8. Τσιμεντόστρωση 85 μ προς ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  9. Αυλάκι απορροής όμβριων ολικού μήκους 30 μ πλησίον οικίας Γ. ΤΣΙΛΩΝΗ
  10. Επέκταση νεκροταφείου ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ κατά 40χ4

  ΑπάντησηΔιαγραφή