Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΤΑ ΟΦΕΛΗ; ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΜΥΗΕ) ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ


Σε προηγούμενο άρθρο μου (30-9-2012) με τίτλο «ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ( ΜΥΗΕ ) ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» ανέλυσα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση των ΑΠΕ και εκτίμησα ότι τα οφέλη από τη λειτουργία ΜΥΗΕ στην περιοχή μας θα είναι ανύπαρκτα. Μετά από την ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων 5ετιας θεωρώ σκόπιμο να επανέλθω με απολογισμό της ωφέλειας του ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (ΔΚΤΖ) από τα 5 ΜΥΗΕ, που λειτουργούν ήδη σε 3 ΤΚ του ΔΚΤΖ.
Σύμφωνα με το οριστικό πίνακα κατανομής του ΥΠΕΝ( ΑΔΑ: ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ) για την περίοδο 2010-2014 (5ετια) οφείλονται στους δημότες ΤΚ με ΜΥΗΕ (1%) και στο ΔΚΤΖ (1,7%) τα εξής ποσά ( στην τελευταία στήλη οι πωλήσεις ρεύματος):
ΤΚ ΘΕΟΔ (191): 50.426,92€ =>ΔΚΤΖ: 85.725,76€ , 1MYHE=3,90ΜW :5.042.692€
TK ΚΑΤΑΡ(224):48.346,99€ =>ΔΚΤΖ: 82.189,88€, 3ΜΥΗΕ=2,92ΜW:4.834.699€
TK ΑΓΝΑΝ(283): 6.181,16€ =>ΔΚΤΖ: 10.507,97€, 1ΜΥΗΕ=1,20ΜW: 618.116€
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΤΚ :104.955,07€ ΔΚΤΖ: 178.423,62€, 5 ΜΥΗΕ=8,02ΜW:10.495.507€
Από το http://onepercent.deddie.gr/OnePerCentReturnsR…/…/index.html (βλ απόσπασμα) προκύπτει ότι οι ενεργές συνδέσεις στις 10-8-2016 στις οποίες θα κατανεμηθεί το 1% της πενταετίας 2010-2014 είναι: ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ = 366 παροχές , ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ=386 παροχές και ΑΓΝΑΝΤΑ=507 παροχές.
Από την επεξεργασία των παραπάνω ακλόνητων στοιχείων προκύπτουν τα εξής:
1. οι ιδιοκτήτες των ΜΥΗΕ (8,02ΜW ) ενθυλάκωσαν ήδη τις επιδοτήσεις ( περί τα 5,000.000 €, δηλαδή περίπου 50% της επένδυσης για τα 5 ΜΥΗΕ ) και επιπλέον αποδεδειγμένα εισέπραξαν από πωλήσεις ρεύματος στη ΔΕΗ 10.495.507€ /5 ΕΤΗ= 2099.101,40€ ανά έτος ( ο ΛΑΓΗΕ έχει σχεδόν εξοφλήσει την παραγωγή μέχρι και ΣΕΠΤ 2016 σύμφωνα με την ανακοίνωση της 24-5-17).
2.Το ΜΥΗΕ των Θεοδωριάνων λειτουργεί από το 2004, άρα για την περίοδο 2004 - σήμερα= 13 έτη έχει παραχθει από τον ιδιώτη ρεύμα ολικής αξίας: 5.042.692/5*13 =13.110.100€, δηλαδή ρεύμα αξίας 1 εκ € ανά έτος . Συνεπώς για το ΜΥΗΕ των 3,9 ΜW θα έπρεπε να αποδίδονται ετησίως και ανελλιπώς από το Β ΕΞ 2006 17.000 € στο ΔΗΜΟ (1,7%) και 10.000 € στους κατοίκους της ΤΚ( 1%). Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΚΤΖ, για τα οικονομικά έτη 2006 έως και 2009, οι λογαριασμοί ΔΕΗ δημοτικών κτιρίων-αντλιοστασίων που δείχνουν πίστωση «1% λογω ΑΠΕ» και οι συνοπτικοί πίνακες των γραμματίων είσπραξης του 1,7% από τους τέως ΟΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ( ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ) και ΑΓΝΑΝΤΩΝ ( ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ) ή έστω οι τυχόν αγωγές διεκδίκησης του 1,7% από τους τέως δημάρχους η και από το σημερινό δήμαρχο (νόμιμες απαιτήσεις από συμβάσεις παραγράφονται σε 20ετια από τη βεβαίωση τους ).
 3. Ο οριστικός πίνακας κατανομής του 1% στους δημότες για την περίοδο 2010-2014 αναρτήθηκε την 10-8-16, ο ΛΑΓΗΕ εξοφλεί κατά προτεραιότητα την παραγωγή ρεύματος ( την 24-5-17 είχε σχεδόν εξοφληθεί ο ΣΕΠΤ 2016), άρα οι δημότες των 3 ΤΚ με ΜΥΗΕ του ΔΚΤΖ μάλλον δεν εισέπραξαν τα 104.955,07€ μέχρι σήμερα . Το ίδιο υποψιάζομαι ότι συμβαίνει και με το 1,7% =178,423,62€ του ΔΚΤΖ. Αν κάνω λάθος ας με διαψεύσουν με ενδεικτική ανάρτηση λογαριασμών δημοτικών κτιρίων- αντλιοστασίων (1%) και των αντιστοίχων γραμματίων είσπραξης του 1,7%. Για το 2015-16 οι δημότες θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή (λογικά η κατανομή της 5ετιας 2015-19 θα ανακοινωθεί το 2021).
4. Το μέσο ποσό που θα πιστωθεί ( αν τελικά πιστωθεί ) στο λογαριασμό των δημοτών για την 5ετια 2010-2014 (5*3=15 τετράμηνα) είναι:
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ : 50.426,92€/366 = 137,78 €/ παροχή =9,19€ /4μηνο
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ : 48.346,99€/386 = 125,25 €/ παροχή =8,35€ /4μηνο
ΑΓΝΑΝΤΑ : 6.181,16 €/507 = 12,19 €/ παροχή =0,81€ /4μηνο
Το ΕΤΜΕΑΡ που καταβάλουν όλοι ανεξαιρέτως οι καταναλωτές για τη λειτουργία ΑΠΕ ( επιδότηση ΑΠΕ από τους καταναλωτές) είναι =24,77€/ΜWH (ΣΕΠ 2017).
Αυτό σημαίνει ότι κατανάλωση 1000 Κwh το 4 μηνο επιβαρύνεται λογω των ΑΠΕ με 24,77*1,13(φπα) = 28 €, κατανάλωση 500 Κwh το 4 μηνο με 14 € , κατανάλωση 1500 Κwh το 4 μηνο ( μέσο νοικοκυριό) με 42 €, κοκ.
5. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι τα 5 ΜΥΗΕ, που άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ από το 2004, μάλλον δεν προσέφεραν απολύτως τίποτα στα ταμεία του ΔΗΜΟΥ μέχρι σήμερα (ας με διαψεύσει η οικονομική υπηρεσία ).
6.Οι επιχειρηματίες των 5 ΜΥΗΕ ενθυλάκωσαν τεράστιες επιδοτήσεις ( θα άλλαζαν ριζικά τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ αν τα 5 εκ € διοχετεύονταν σε κατάλληλα παραγωγικά δημοτικά έργα ) και με αντάλλαγμα τη μερική απασχόληση σε 4-5 ντόπιους ( το μοναδικό όφελος της περιοχής) κατάφεραν να ξεράνουν την κοίτη σε κάποια ρέματα για 25 ή και 50 χρόνια.
7. Αποδείχτηκε με ατράνταχτα στοιχεία ότι όλοι ανεξαιρέτως οι δημότες των ΤΚ με ΜΥΗΕ όχι μόνο δεν είδαν τίποτα μέχρι σήμερα από το «1% λόγω ΑΠΕ» στους λογαριασμούς τους αλλά και αν κάποτε εισπράξουν κάτι, θα διαπιστώσουν ότι από ΟΚΤ 2002 επιδοτούν διαρκώς ανά 4 μηνο ( η διαφορά 1% από ΑΠΕ - ΕΤΜΕΑΡ είναι μονίμως αρνητική) τους ιδιοκτήτες των ΜΥΗΕ για να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν τα « σύγχρονα χρυσωρυχεία » τους στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
Παρακαλώ τους «υπέρμαχους των ΜΥΗΕ» στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ να αντικρούσουν τα ανωτέρω στοιχεία ή να με διορθώσουν όπου πιστεύουν ότι κάνω κάποιο λάθος.
Αν δεν το καταφέρουν θα παρακαλούσα να σταματήσουν οι «πομφόλυγες» για «ανάπτυξη των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ από ΜΥΗΕ» που άρχισαν να εκτοξεύουν ξανά, μάλλον για καθαρά ιδιοτελείς σκοπούς.
Το πιλοτικό μοντέλο σύμπραξης ΔΚΤΖ- ιδιωτών στην ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ απέτυχε οικτρά και φόρτωσε το ΔΚΤΖ με σοβαρά χρέη , ενώ τυχόν εταιρείες λαϊκής βάσης για ανάπτυξη ΜΥΗΕ θα έχουν την τύχη των… «αγροτικών συνεταιρισμών» .
Ας αφήσουμε τα ορεινά τοπία και τα ποταμάκια των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ανέγγιχτα και με βιτρίνα την παρθένα φύση και τα παραδοσιακά προϊόντα μας , ας κάνουμε σωστές υποδομές πρόσβασης/διαμονής/ αναψυχής για προσέλκυση επισκεπτών .Θα έχουν διαρκές εισόδημα όλοι οι κάτοικοι ΔΚΤΖ και ίσως κάποτε να καταφέρουν να μην χρεώνονται για τα 1000 Κwh /4 μηνο με 19-28 € ( προείσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ =28 €, πίστωση 1%= 0,81 έως 9,19€ μόνο σε 3 ΤΚ και όταν έχει ρευστότητα ο ΛΑΓΗΕ => καθαρή χρέωση 19-28 €) , επειδή έκαναν κάποτε το τραγικό λάθος « να επιτρέψουν την απόλυτη λεηλασία των νερών της περιοχής τους»
ΑΡΤΑ 31 ΜΑΙΟΥ 2017
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΟΛ-ΜΗΧ

4 σχόλια:

 1. Νίκος Τσιούνης4 Ιουνίου 2017 - 7:21 μ.μ.

  Με λίγα λόγια "Κάτσε αγά μου να σου πάρω το κεφάλι να αγιάσεις!" Δηλαδή κάποιοι "επιτήδειοι" προσπαθούν με κάθε τρόπο, αφού ξεγελάσουν με χίλια μύρια τάματα μερικούς "αφελείς" και πάρουν ό,τι πολυτιμότερο έχει αυτός ο τόπος, μετά μας χαιρετούν από ψηλά!
  Όμως και να έδιναν και κάτι, με αυτό δεν θα εξαγοράζονταν με τίποτα το λιγοστό νερό που έχουν τα περισσότερα ρέματα της περιοχής μας και η ανυπολόγιστη αλλά και εκτός των άλλων μη αναστρέψιμη ζημιά που προκαλείται στον τόπο μας.
  Για όσους δεν το γνωρίζουν αρκεί να αναφερθεί το εξής:
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να γίνει κάπου ένα υδροηλεκτρικό έργο, θα πρέπει να παραμείνει οπωσδήποτε στο ποταμάκι 20 εκατοστά τρεχούμενο νερό χειμώνα-καλοκαίρι και μόνο το υπόλοιπο δύναται να διατεθεί για το έργο…
  Δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για εμάς το νερό που διαθέτουν τα περισσότερα ρέματα, ακόμα και το χειμώνα, είναι γύρω στα 20cm (φυσικά όταν δεν βρέχει και πέσει η κατεβασιά). Όμως και πάλι χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί τα σοφίσματα που σκαρφίζονται "οι ειδικοί του είδους" δεν έχουν τέλος.
  Ένα απλό παράδειγμα: Όπως είναι γνωστό, για έργο που προσπαθούσαν να φτιάξουν στην περιοχή μας και το οποίο ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ από τις υπηρεσίες, στην Προμελέτη Π.Ε. αναφερόταν ότι το νερό του ρέματος επαρκεί για το έργο καθόσον στο χωριό υπάρχει δήθεν …. γεώτρηση από την οποία καλύπτονται ανάγκες των κατοίκων. Όμως, όταν ήρθαν οι υπηρεσίες για αυτοψία και ζήτησαν να ιδούν πού είναι η γεώτρηση, οι ενδιαφερόμενοι τους έδειξαν …. το αντλιοστάσιο του υδραγωγείου του χωριού (δηλαδή το νερό από το Βρυζοκάλαμο)!!! Αν είναι δυνατόν!!!!
  Γι αυτό τα μάτια μας δεκατέσσερα! Ακόμα και γι αυτά που για εμάς τους κοινούς θνητούς φαίνονται απίθανα….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια στον συντάκτη για την εμπεριστατωμένη ανάλυση !!!Από τα στοιχεία που παρατιθενται,θα πρέπει κάποιοι πρώην τοπικοί άρχοντες των Τζουμέρκων να έχουν απολέσειτον ύπνο τους . Όσο για την δικαστική εξουσία ,δυστυχώς κοιμάται όρθια εάν και εφόσον τα στοιχεία είναι αληθή .


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια στον συντάκτη για την εμπεριστατωμένη ανάλυση !!!Από τα στοιχεία που παρατιθενται,θα πρέπει κάποιοι πρώην τοπικοί άρχοντες των Τζουμέρκων να έχουν απολέσειτον ύπνο τους . Όσο για την δικαστική εξουσία ,δυστυχώς κοιμάται όρθια εάν και εφόσον τα στοιχεία είναι αληθή .


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μηπως καποιοι ΑΠΕδες.περαν των επιδοτησεων.εχουν παρει και χοντρα δανεια που ειναι κατακοκκινα.λογω συνεχων ζημιων στους ισολογισμους των επενδυτων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή