Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Ακύρωση εκλογής προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Με απόφαση του γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρού και Δυτικής Μακεδονίας  ακυρώθηκε η απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα «Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραμματέα του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», ως παράνομα ληφθείσα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εν θέματι αρίθμ. 56/2017 απόφαση του ∆ημοτικούΣυμβουλίου του ∆ήμου Κ. Τζουμέρκων που αφορά την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του ∆ημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να ακυρωθεί, γιατί κατά την εκλογή υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασμό, σε σύνολο 12 ψηφισάντων, ο εκλεγείς υποψήφιος Πρόεδρος συγκέντρωσε 6 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και μια λευκή ψήφο, μη συγκεντρώνοντας τον απαιτούμενο από το νόμο, 6 + 1 αριθμό ψήφων, για να υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.

Περισσότερα ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου