Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους του ότι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ανοίγει την 1η Φεβρουαρίου 2017. Στόχος του ΚΕΑ είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gρ  είτε απευθείας από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από τον Δήμο Κ. Τζουμέρκων και τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που οι αιτούντες δεν υποβάλουν την αίτηση μόνοι τους, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης όλων των ενήλικων μελών.

- Απαιτούμενες πληροφορίες πριν ξεκινήσει η υποβολή της αίτησης: Τα πραγματικά έσοδα του τελευταίου εξαμήνου και εκκαθαριστικό τελευταίου έτους – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ - Περιουσιακά στοιχεία,(Ε1, Ε9) - Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – Τηλέφωνο – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Σε περίπτωση φιλοξενίας την αίτηση την υποβάλει αυτός που φιλοξενεί τα μέλη του νοικοκυριού.

Εισοδηματικά Κριτήρια (ποσά που δεν πρέπει να υπερβαίνονται):
Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Περιουσιακά κριτήρια
Η ακίνητη περιουσία του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία
- Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ. &Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.
- Σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό το όριο καταθέσεων είναι έως 4.800 ευρώ Ως ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Σύνθεση Ωφελούμενης Μονάδας            Εξαμηνιαίο εισόδημα
Ενήλικας                                                  200 ευρώ χ 6 = 1200 ευρώ
Ενήλικας με ένα ανήλικο τέκνο                   (200 ευρώ + 100 ευρώ) χ 6 = 1800 ευρώ
Ζευγάρι χωρίς τεκνα                                  (200 ευρώ + 100 ευρώ) χ 6 = 1800 ευρώ
Ζευγάρι με ένα ανήλικο τέκνο                     (200 ευρώ + 100 ευρώ  + 50 ευρώ) χ 6 =  2100 ευρώ
Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα                    (200 ευρώ + 100 ευρώ + 50 ευρώ + 50 ευρώ) χ 6 = 2400 ευρώ
Ενήλικας με ακόμα ένα ενήλικο μέλος         (200 ευρώ + 100 ευρώ) χ 6 = 1800 ευρώ
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος                     (200 ευρώ + 100 ευρώ + 50 ευρώ) χ 6 = 2100 ευρώ
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος και ένα ανήλικο τέκνο ( 200 ευρώ + 100 ευρώ + 100 ευρώ + 50 ευρώ) χ 6 = 2700 ευρώ

Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα ΚΕΠ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για περισσότερες πληροφορίες.
Βουργαρέλι
Ελένη Σολούπη 26853060226
Φαίδων Σάββας 2685360226
Λάμπρος Τσίρκας 2685320223
Ιωάννης Κουτσούκης 2685360228
Άγναντα
Κώστας Μπούρης 2685360117
Βασίλης Παπαδημητρίου 2685360116

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου