Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Συνάντηση του Γιάννη Σεντελέ με την κυβερνητική εκπρόσωπο κ. Όλγα Γεροβασίλη

Στις 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η προγραμματισμένη συνάντηση του Δημάρχου Γιάννη Σεντελέ με τηνΥφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητική Εκπρόσωπο κ. Όλγα Γεροβασίλη.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την κ. Γεροβασίλη για όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή των Τζουμέρκων, με έμφαση στα θέματα των προσβάσεων, της προβολής της περιοχής, της προστασίας και της ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων, της αντιμετώπισης της καθημερινότητας, της μέριμνας για τους κτηνοτρόφους, της αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Πραμάντων κ.ά. 
Πέραν των θεμάτων ευρέος ενδιαφέροντος συζητήθηκαν και κάποια ιδιαίτερα θέματα, που αποσχολούν το Δήμο, όπως η καθυστέρηση της οριοθέτησης του οικισμού της Πλατανούσας κ.λ.π. 


Η κ. Γεροβασίλη, η οποία δείχνει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον προς την περιοχή των Τζουμέρκων, τόνισε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα Τζουμέρκα και διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει τα ζητήματα που συζητήθηκαν προς τα αρμόδια Υπουργεία.
Από τη συζήτηση δεν έλειψε φυσικά και το Γεφύρι της Πλάκας. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την κ. Υπουργό για την πρόοδο των προκαταρκτικών εργασιών και η κ. Γεροβασίλη επιβεβαίωσε την εξασφάλιση  εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών της απαραίτητης πίστωσης για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του ιστορικού γεφυριού.

Ο Δήμαρχος κατέθεσε και εγγράφως σχετικό υπόμνημα.

Αξιότιμη κ. Υπουργέ

            Με την ευκαιρία της συνάντησής μας θα ήθελα να σας εκθέσω και εγγράφως ζητήματα, τα οποία αφορούν στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων αλλά και την ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή την οποία γνωρίζετε πολύ καλά και για την οποία, είμαι βέβαιος, το ενδιαφέρον σας είναι μεγάλο.
            Η περιοχή των Τζουμέρκων αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με γρήγορους ρυθμούς, κυρίως στον τουριστικό τομέα και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσον των Νομών Άρτας και Ιωαννίνων, όσον και της Ηπείρου γενικότερα.
            Ιδιαίτερα ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων  εμφανίζει επισκεψιμότητα, η οποία αυξάνει εντυπωσιακά χρόνο με το χρόνο, συντελώντας σε αυτό οι τεράστιες δυνατότητες της περιοχής στην ανάπτυξη πολλών ειδών τουρισμού (αναψυχής και χαλάρωσης, δραστηριοτήτων στη φύση, πολιτιστικού, θρησκευτικού κ.λ.π.).
            Θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποια βασικά θέματα – προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, η επίλυση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή του:

  • Προσβάσεις: Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, αφού είναι κοινή διαπίστωση ότι τα Τζουμέρκα είναι απομονωμένα λόγω της κακής κατάστασης των προσβάσεων, που οδηγούν σε αυτά. Πέραν της κομβικής σημασίας σύνδεσης της περιοχής με τους μεγάλους οδικούς άξονες (Εγνατία και Ιόνια Οδό) είναι απαραίτητη η βελτίωση των Επαρχιακών Οδών που οδηγούν στην περιοχή από τα αστικά κέντρα της Άρτας και των Ιωαννίνων.
Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στο τμήμα της 2ης Ε.Ο. Πλάκα – Πράμαντα, το οποίο συνδέει το κέντρο της ευρύτερης περιοχής, που είναι η Πλάκα, με την έδρα του Δήμου μας, εξυπηρετώντας, ως ένας δρόμος – ραχοκοκαλιά, μεγάλο πλήθος χωριών και οικισμών τόσον του Νομού Ιωαννίνων (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων) όσον και του Νομού Άρτας (Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων). Η μελέτη βελτίωσης θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και στη συνέχεια να αναζητηθούν πιστώσεις για την, έστω και τμηματικά, υλοποίηση του έργου.

  • Προβολή της περιοχής: Είναι γεγονός ότι η περιοχή των Τζουμέρκων είναι η περιοχή που έχει προβληθεί λιγότερο και χωρίς συστηματικό τρόπο, από όλες, σχεδόν, τις υπόλοιπες, παρόμοιου ενδιαφέροντος, περιοχές της Ηπείρου.
Είναι απαραίτητη η προβολή της με κάθε σύγχρονο τρόπο, από το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και η οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς αυτή την κατεύθυνση.

  • Προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων: Τα πολλά και εξαιρετικού ενδιαφέροντος και σημασίας μνημεία της περιοχής χρήζουν τόσον προστασίας (με έργα συντήρησης), όσον και ανάδειξης και προβολής. Παράλληλα με την  προσπάθεια για την αναστήλωση του ιστορικού Γεφυριού της Πλάκας πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τα υπόλοιπα σημαντικά μνημεία αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.

  • Αντιμετώπιση καθημερινότητας και έντονων φυσικών φαινομένων: Ο Δήμος μας είναι ένας κατεξοχήν ορεινός Δήμος, με τεράστια έκταση, δύσκολη πρόσβαση (λόγω γεωμορφολογίας) μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων και σημαντικότατα προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται εξαιτίας των πολύ συχνά έντονων φυσικών φαινομένων και της ιδιαίτερης και προβληματικής σύνθεσης των φυσικών πετρωμάτων. Η αντιμετώπιση των παραπάνω ξεπερνά τις δυνατότητες του Δήμου και είναι απαραίτητη η ενίσχυσή του.

  • Ένταξη έργων στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων: Σημαντικά έργα (οι μελέτες των οποίων είναι ολοκληρωμένες και βρίσκονται στη διάθεση των υπηρεσιών) θα μπορούσαν να λύσουν χρόνια προβλήματα και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες υποδομές, εάν υπάρξει δυνατότητα ένταξής τους σε κάποιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

  • Μέριμνα για τους μόνιμους και μετακινούμενους κτηνοτρόφους της περιοχής: Δίπλα στην τουριστική ανάπτυξη, στην περιοχή των Τζουμέρκων εξακολουθεί η παραδοσιακή δραστηριότητα της κτηνοτροφίας, ενός εξαιρετικά δύσκολου επαγγέλματος και μάλιστα με τις ιδιαίτερες συνθήκες μιας ορεινής περιοχής. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ενίσχυσης των επαγγελματιών αυτών , με τις κατάλληλες υποδομές.

  • Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας  Πραμάντων: Το Κέντρο Υγείας Πραμάντων εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών και αποτελεί το μοναδικό κέντρο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας για μια τεράστια περιοχή. Η αναβάθμισή του κρίνεται άμεσα απαραίτητη.

(Για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα θα υποβληθούν αναλυτικά και λεπτομερή υπομνήματα)Με εξαιρετική εκτίμηση


Ιωάννης Σεντελές
Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου