Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τους 2 μήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών και όσον αφορά τις ειδικότητες ως εξής: Ένα Τεχνικό Ηλεκτρολόγων ΔΕ και η  απασχόληση θα είναι διάρκειας δύο μηνών.

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου