Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Προσλήψεις στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων  για κάλυψη  των αναγκών του θα προσλάβει για 8 μήνη απασχόληση τις κάτωθι ειδικότητες:

Ηλεκτρολόγων ∆Ε24  
Τεχν.Υδραυλικών ∆Ε30
Χειριστών Μηχανηµάτων έργων∆Ε28 (Φορτωτή- εκσκαφέα-JCB)
Χειριστών Μηχανηµάτων έργων∆Ε28 (Ισοπεδωτή γαιών)


Από ένα άτομο σε  κάθε ειδικότητα.
Επίσης θα ζητήσει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ  για μόνιμο προσωπικό τις κάτωθι ειδικότητες:

Εναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3
Έναν (1) Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ3 για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας
και Έναν (1) ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού για τη στελέχωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας
 
Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου