Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου στον Δήμο Κ.Τζουμέρκων


Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης τους 2 µήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών και όσον αφορά τις ειδικότητες :

ενα Τεχνολόγου. Ηλεκτρολόγων ∆Ε.

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου