Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων απο τον Δήμο Κ.Τζουμέρκων


Το συµβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  μετά από εισηγήσεις αποφάσισε την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων του δήµου:

Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων του δήµου µας ως εξής:

- τον Σύλλογο απανταχού Ραµιωτών Άρτας ‘’Παναγία Θεοτόκος’’ µε το ποσό των 1.000,00 €
- τον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγνάντων µε το ποσό των 900,00 €
- τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βουργαρελίου µε το ποσό των 800,00 €
- τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Καλεντινιωτών Άρτας µε το ποσό των 800,00 €
- τον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Σκιαδάδων «Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ» µε το ποσό των 400,00 €
- τον Πολιτιστικό Σύλλογο ‘’Αγίος Χαράλαµπος’’ Κάτω Αθαµανίου µε το ποσό των 800,00 €

Καθώς και την  την συµµετοχή του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Κουλούρας» στις 17/08/2015 στο Τραπεζάκι Τ.Κ. ∆ιστράτου µε ελεύθερη είσοδο. Εγκρίνει ποσό 1.000,00 € και ψηφίζει πίστωση για την προµήθεια αφισών και αεροπανό προκειµένου να γνωστοποιηθεί η εκδήλωση και προβολή της από το ραδιόφωνο, επίσης για την κάλυψη της εκδήλωσης µε µικροφωνική εγκατάσταση και φωτισµό .

Πηγή
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου