Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων


Με απόφαση του Δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων ορίσθηκαν οι τέσσερις Αντιδήμαρχοι του Δήμου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι ο  κ. Χαχουλης Φωτιος,        ο κ. Σιμόπουλος Νικόλαος,  ο κ. Καρύδης Βασίλειος καθώς και η κα. Καραγιάννη Ευαγγελή.Από τους παραπάνω Αντιδημάρχους ο κ. Χαχούλης Φώτιος του Πέτρου και ο κ. Καρύδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ορίζονται άμισθοι ενώ οι λοιποί ως έμμισθοι. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται του κ. Νικολάου Σιμόπουλου του Ελευθερίου θα ασκεί η κα. Καραγιάννη Ευαγγελή του Γεωργίου και αντιστρόφως, και όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος κ. Χαχούλης Φώτιος του Πέτρου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρύδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου και αντίστροφα.
Όταν ο ∆ήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαχούλης Φώτιος του Πέτρου , που αναπληρώνει το ∆ήμαρχο,και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Σιμόπουλο του Ελευθερίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου