Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

5-5-1943 Ο Βομβαρδισμός του Βουργαρελίου


Αντιγράφω από το βιβλίο ΔΙΣ/ΓΕΣ "Αρχεία Εθνικής Αντίστασης 1941-1944" Τόμος 2, του Υποστράτηγου ε.α. Γεωργίου Γκορέζη.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ »ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΑΡΤΗΣ»
ΚΑΙ »3/40 ΣΥΝ/ΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί της Εθνικής δράσεως του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ «ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-ΑΡΤΗΣ» και «3/40 ΣΥΝ/ΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ» ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ Ε.Ο.Ε.Α. κατά την χρον. περίοδον 1942-1945.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΙ
(Ιανουάριος 1943 – 17 Νοεμβρίου 1943)

7. Την 5.5.43 οι Γερμανοί επιδιώκοντες να καταπνίξουν διά των πλέον σκληρών μέτρων τον συνεχώς αυξανόμενον απελευθερωτικόν Στρατόν των Ε.Ο.Ε.Α. βομβαρδίζουν το χωρίον ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ (Σ. 2815) έδραν του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-ΑΡΤΗΣ.
Ο βομβαρδισμός ήρξατο αιφνιδιαστικώς την 05.45 ώραν διά συνεχών κυμάτων βομβαρδιστικών αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως και εσυνεχίσθη μέχρι της 15.45 ώρας. Ερρίφθησαν βόμβαι υπέρ τας 1000 βάρους μέχρι 1000 χιλιογρ., επί πλέον πολυβολισμοί συνεχείς καθ’ όλην την ημέραν.

Τα θύματα της επιδρομής ταύτης ανήλθον μόνον εις 18 νεκρούς και τριάκοντα τραυματίας οπλίτας (αντάρτας) και ιδιώτας.
Αι μικραί απώλειαι οφείλονται εις την ακατάλληλον διά βομβαρδισμόν θέσιν των χωρίων ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΝ (Σ. 2815) (εις τους πρόποδας των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ) και εις τα πολλά αντιεροπορικά καταφύγια άτινα σχηματίζονται εκ πολλών βράχων εντός του χωρίου και τας παρυφάς του.

Όλα τα βιβλία για τα "Αρχεια Εθνικής Αντίστασης" και όχι μόνο, μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ

Μετά από σχετική αναφορά τα ονόματα που χάθηκαν από τον βομβαρδισμό από άρθρο στον Μαχητή της Αρτας (Πηγή) από την κ. Μπαλατσούκα.

 Ο τραγικός απολογισμός 14 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες.

Λέλα Παπαδοπούλου Κόρη του λοχαγού του ΕΔΕΣ Κων/νου Παπαδοπούλου 
Βασιλική σύζυγος Δημητρίου Σούσου
Μαρία Θυγατέρα Δημητρίου Σούσου
Γεώργιος Γιός Δημητρίου Σούσου
Ευαγγελία Θυγατέρα Νικολάου Πλούμπη
Μαγδαληνή Χήρα Θωμά Σόφη
Γεώργιος Τσιμποκούκος Μόνιμος Αντάρτης
Γεώργιος Μπιτχαβάς Αντάρτης από την Άνω Καλεντίνη
Γεώργιος Μπούρης Μόνιμος Αντάρτης από τα Λεπιανά.
Παπαχρήστος Θεοχάρης Ιερέας από την Ράμια
Γεώργιος Καρανάσιος Γραμματέας Ειρηνοδικείου από την Θεσσαλία
Μαρία σύζυγος Γεώργιου Καρανάσιου
Βούλα θυγατέρα Γεώργιου Καρανάσιου
Νεκρός άγνωστων στοιχείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου